dimarts, 31 de maig del 2011

MANIFEST ACAMPADA BCN










Aquest manifest està tret de "acampadabcn.wordpress.com" i serà la referència del qual s'elaborarà amb l'ajuda de tots el manifest de Democràcia Real Tàrrega, per tindre ja ven clar el que defensem, el perquè ens reivindiquem, i deixar clar els punts en els que estem tots d'acord, tenint així una base ferma.

S’autoanomenen servidors d’aquesta mal anomenada democràcia: la casta política. I amb connivència amb els poders econòmics i fàctics, han despertat la indignació més profunda de la població, que està suportant tot el pes d’una crisi que han generat ells. El poder que els atorguen les urnes ens ha portat això.
I ara, recopilant la saviesa i les aportacions de milers de persones, s’estan escrivint col·lectivament documents de treball que parlen dels diferents nivells en que operarem per aconseguir el canvi. Tot ells són documents oberts, en modificació i millora constant.


Estem canviant el món. Completament.
Mentrestant la classe política, que no ens representa, segueix allà, donant bandades i legislant sobre les nostres vides. Per això, els escrivim aquí algunes mesures que puguin entendre i que volem que s’apliquin ja. Alerta! És un document de mínims. En realitat el que volem és molt més gran, és quelcom que possiblement no entenguin mai.
Així que ho farem saber als alcaldes i a les alcaldeses als plens que s’han elegit el dia 22/5/2011. Els demanarem punt per punt el que segueix, començant pel punt 1.

1 – NO MÉS PRIVILEGIS PER A POLÍTICS, COMENÇANT PER BARCELONA:

- Retall dràstic del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitja de la població.
- Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions (només a Barcelona l’estalvi seria de mig milió d’euros al mes com a mínim).
- Prohibició de pensions superiors a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans i les ciutadanes.
- Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Cessament de les i els polítics corruptes.

2 – NO MÉS PRIVILEGIS PER A BANQUERS I BANQUERES:

- Prohibició de qualsevol tipus de rescat o d’injecció de capital a entitats bancàries i caixes: aquelles entitats en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per a constituir una banca pública sota control social.
- Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.
- Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxis bancària. Prohibició d’inversió en paradisos fiscals.
- Totes les vivendes adquirides per execucions hipotecàries allotjaran, en règim de lloguer social, les famílies desnonades.

3. NO MÉS PRIVILEGIS PER A LES GRANS FORTUNES:

[N'hi hauria prou en aplicar el 5% de la retallades que es va aplicar als funcionaris i funcionàries a les 50 més grans fortunes i se solucionaria el problema de dèficit de l'Estat Espanyol]
- Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, eliminació de les SICAV.
- No a la eliminació de l’impost de successions. Recuperació de l’impost de patrimoni.
- Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.
- Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions financeres (taxa Tobin).
Amb l’aplicación d’aquests 3 punts s’obté el pressupost per solucionar els següents quatre. Perquè no falten diners, és evident que existeix la disponibilitat econòmica.

4. SOUS DIGNES I QUALITAT DE VIDA PER A TOTHOM:

- L’economia al servei de les persones i no al revés
- Establiment d’un màxim salarial, així com d’un mínim.
- Reducció de la jornada laboral de manera que tothom pugui gaudir, pensar i conciliar la seva vida personal amb la vida laboral, sense reducció de sou. Aquesta reducció de personal permetrà un repartiment de tasques que acabarà amb l’atur estructural.
- Retirada de la reforma de les pensions.
- Seguretat en el treball: impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objectives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per garantir que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixes.
- Reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura.

5. DRET A LA VIVENDA

- Expropiació de les vivendes en desús que no s’han venut, per augmentar el parc públic de vivenda en règim de lloguer social.
- Declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments.
- Penalització de les pràctiques d’assetjament psicològic (mobbing).
- Donació en pagament de les vivendes per cancel·lar les hipoteques, de forma retroactiva des de l’inici de la crisi.
- Prohibició de l’especulació immobiliària.

6. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

- Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat.
- Reestabliment dels serveis que ja han estat retallats en sanitat i educació.
- Increment de personal sanitari i d’infraestructures fins que s’acabin les llistes d’espera.
- Increment del professorat i insfraestructures per garantir la ratio d’alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.
- Garantir realment la igualtat d’oportunitats per a l’accés a tots els nivells d’educació, independentment de la procedència socioeconòmica. Destinar els recursos públics únicament a l’educació pública. Escola laica i de qualitat
- Finançament públic de la investigació per garantir la seva independència.
- Transport públic de qualitat i ecològicament sostenible.
- Serveis públics i gratuïts d’atenció a la infància i a les persones amb necessitats especials de cura.
- Prohibició de la privatizació dels serveis públics.
- Sotmetre la nostra pertinença a la OTAN a referèndum.

7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

- No al control d’internet. Abolició de la Llei Sinde. No a ACTA.
- Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació i de la seva independència. Eliminació de les trabes legals que impedeixen exercir el dret d’emissió dels mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació de les traves legals que impedeixen exercir el dret d’emissió dels mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto dels espais radioelèctrics.
- Ús de software lliure en les institucions públiques per adequar-les a l’era digital amb costos sostenibles.
- Retirada de l’ordenança del civisme: retirada de tota ordenança que limiti les llibertats de moviment i d’expressió.
- Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran envergadura (incloses les directives europees)
- Eliminació de les batudes a migrants no regulars i retirada de la Llei d’Estrangeria actual i tancament dels CIEs. Dret de vot per a migrants.
- Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini cap força política ni voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguin la seva representació en el legislatiu, i l’abstenció activa pugui tenir el seu espai d’autoorganització en els barris.
- Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna en els partits polítics: llistes obertes, elecció directa dels regidors, publicitat i transparència en el finançament dels partits.
- Pressupost participatiu.
- Respecte pel planeta i per tots els éssers que l’habiten. Consum responsable.
- Defensa del dret dels pobles a decidir l’ús dels recursos naturals per plantar, cultivar, comercialitzar i consumir, d’acord amb les seves necessitats, costums i capacitats.
La monarquia és un anacronisme que no ens representa i que, a més a més, no paga impostos.
  A continuació es farà al·lusió al tancament d’algunes indústries i cossos professionals. Demanem la conseqüent recol·locació d’aquests professionals o la reconversió de l’activitat industrial dels sectors anomenats.

  8. MEDI AMBIENT

  - El sistema econòmic no pot estar basat en el creixement indefinit. Això no és sostenible.
  - Soberania alimentària, foment de l’agricultura dels camperols, no de les multinacionals.
  - Foment de l’agricultura agro-ecològica. Suspensió dels transgènics en base al principi de precaució, fins a resoldre les incerteses sobre els impactes en el medi ambient i la salut. Per una reforma agrària.
  - Consum responsable i comerç just. Evitar els monopolis en la distribució garantitzant l’accès de tots els productors.
  - Amb totes aquestes mesures i altres, complir uns objetius de reducció d’emissions de CO2 que vagin més enllà dels del protocol de Kyoto. Per una verdadera justícia climàtica.
  S'ha de difondre el màxim possible, així que et demanem que ho comparteixis per les reds socials el mes avans possible.




  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada